Usluge

Jelić konzalting - usluge eu fondovi

EU fondovi

 • Pomoć u pripremi i oblikovanju Vaše ideje
 • Prikupljanja i obrada informacija o objavljenim natječajima
 • Ažurno izvještavanje klijenata o natječajima iz fondova Europske unije te iz nacionalnih fondova
 • Savjetovanje klijenta u pripremnoj fazi pisanja Projekta
 • Izrada cjelokupne natječajne dokumentacije prema zahtjevima i pravilima Europske unije za europske programe bespovratnih sredstava
 • Izrada cjelokupne natječajne dokumentacije prema zahtjevima i pravilima RH za nacionalne programe bespovratnih sredstava
 • Projekt menadžment – usluga Voditelja projekta sukladno standardima EU i RH ( organizacija, vođenje, koordinacija dionika u procesu provedbe, izvještavanje prema svim nadležnim tjelima )
 • Javna nabava - usluga pripreme cjelokupne dokumentacije i provedbe Javne nabave sukladno standardima Republike Hrvatske i/ili Europske unije
 • Marketing strategija - osmišljavanje i kreiranje dugoročne marketinške strategije Vaše tvrtke u svrhu ostvarenja željenih ciljeva
Jelić konzalting - usluge poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

 • Savjetodavne usluge u pripremi i pisanju poslovnog plana
 • Savjetodavne usluge u pripremi i pisanju investicijskih studija
 • Kreiranje i implementacija strategija poslovanja
 • Izrada Studija opravdanosti ulaganja
 • Due diligence
 • Izrada i konzalting nad poslovnim razvojnim projektima i elaboratima
 • Izrada gospodarskih projekata i studija
 • Koordiniranje poduzetničkih aktivnosti i institucijskih i financijskih potpora
Jelić konzalting - usluge knjigovodstvene računovodstvene usluge

Financijske usluge

 • Knjigovodstveno-financijsko vještačenje
 • Ustroj i vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija
 • Cjeloviti obračuni i evidencija ugovora o radu
 • Izrada godišnjih poreznih prijava
 • Savjetovanje poduzetnika i upućivanje na optimalna rješenja
 • Plansko-analitički poslovi
 • Obavljanje Internet bankarstva (plaćanje računa, doprinosa, plaća radnicima i sl.)
Jelić konzalting - usluge knjigovodstvene računovodstvene usluge

Edukacija

 • Održavanje individualnih i grupnih seminara za edukaciju iz područja EU fondova
 • Priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa Europske Unije
 • Edukacija poduzetnika za izradu investicijskih studija i poslovnih planova
 • Razvijanje poduzetničke ideje