Lista referenci i poslovnih suradnika

Turistički sektor

Proizvodni sektor IKT, istraživanje i razvoj

Ruralni razvoj

Erasmus Plus sport

Financijsko i računovodstveno savjetovanje

Tijela javne vlasti, udruge, obrazovne ustanove, bankarske institucije

Arhitektonski i projektantski uredi